е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0002 / 9.5.2017 г.

"СМР по обособени позиции за следните обекти: Обособена позиция №1: Ремонт на административна сграда кметство с. Кирчево; Обособена позиция №2: Основен ремонт на помещение за фитнес център, гр. Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435373239
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Стойност: 108 333,30 лв.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци за попълване.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: КСС за ОП1 и ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 544/09.05.2017 г. (786188/09.05.2017 г.) / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 786193/09.05.2017 г. / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 1/22.06.2017 г. / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Протокол №1 /чл.54, ал.7 от ППЗОП/
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Коментар: съобщение на основание чл.57, ал.3 ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени за ПК.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 2/11.07.2017 г. / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 3/17.07.2017 г. / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Коментар: протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 821/19.07.2017 г / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Коментар: Решение №821/19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение на осн. чл.43, ал.4 от ЗОП.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16-113/04.08.2017 г. / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Договор №16-13 за обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR № 16-113.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17-113/04.08.2017 г. / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Договор №17-113 за обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR №17-113.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 799226/04.08.2017 г. / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Обявление №799226 за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJVLENIE VAZLOJENA PORACHKA.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 16-113/04.08.2017 / 21.9.2017 г.

Публикувано на: 21.09.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 13.11.2017 г.

Публикувано на: 13.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №17-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил Договор №17-113.pdf 16.1.2021 г.