е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 26.3.2015 г.

Публична покана: "Изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040221
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Markirovka 2015.rar 18.1.2021 г.

Покана за участие № 42-01-65 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Коментар: Покана за частие в обществена поръчка публикувана в АОП №9040221
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP-9Pokana.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-9(1) / 2.4.2015 г.

Публикувано на: 02.04.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP09_1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия назначена със заповед 542/07.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol markirovka.pdf 18.1.2021 г.