е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-22 / 2.5.2019 г.

"Авторски надзор на изпълнението на инвестиционни проекти за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Решение У 22
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_U_22-.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_U_22.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_U_22-.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_U_22.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekti.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_Anadzor_svlachishte.docx 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u22 ceni.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_U_22_2019.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Протокол 3 - Утвърден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_U_22_2019.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_10_U_22.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJQVLENIE_VAZL_POR_U_22_AN.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_150_.pdf 19.5.2021 г.