е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 31.10.2019 г.

"Обзавеждане на обекти по проект"Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и обособена група с Камено поле по шест обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка 2020.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 3.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 1.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 2.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 4.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 5.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп6.pdf 21.1.2021 г.