е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-41 / 21.8.2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732353830
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie el.energia.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Утвърдена документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia-el.energia.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №2 - Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №1 - Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №3 - Техническо предложение (образец)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ).docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №5 - ЕЕДОП формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №4 - Ценово предложение (образец)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ).docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Приложение №5 - EEДОП формат pdf. с XML.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 41 / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 42 za otkrivane.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Ел.Енергия 2019 г..pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Доклад по чл. 103, ал.3 във вр. с чл. 106, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 48 / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №48 за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 51 / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Коментар: Решение № 51 от 25.11.2019 г. за изменение на Решение № 48 от 30.10.2019 г. и за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 51 от 25.11.2019 г._ за профила.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie za vuzlojena poruchka.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 18.1.2021 г.