е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138/91/ / 24.11.2014 г.

Извършване на строително-монтажни дейности на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.2.2021 г.
Файлове актуални към: 28.2.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138 / 19.11.2014 г.

Публикувано на: 19.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение3.pdf 28.2.2021 г.

Документация за участие № 0400-138 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Стойност: 10,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 28.2.2021 г.

Документация за участие № 0400-138 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ.rar 28.2.2021 г.

Други документи № 0400-138 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Стойност: 10,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 28.2.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЯ.pdf 28.2.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 0400-138 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ 2.pdf 28.2.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138 / 27.1.2015 г.

Публикувано на: 27.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 28.2.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0400-138 / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протоколи 1.2и3.pdf 28.2.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138 / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.2.2021 г.

Гаранции № 0400-138 / 27.2.2015 г.

Публикувано на: 27.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) освободена гаранция.jpg 28.2.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-138 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор и ценова оферта.pdf 28.2.2021 г.

Други документи № 0400-138 / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сключен договор.fed 28.2.2021 г.