е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-47 / 17.7.2017 г.

"Избор на консултант за извършване на оценки съответствието по реда на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и изготвяне на оценки за съответствие по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0056 "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Информация за обява № 1. / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Коментар: Informacia za obyava
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia za publikuvana obqva.pdf 15.1.2021 г.

Обява № 2. / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Коментар: Obyava
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 15.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Коментар: Dop.informacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopulnitelna informacia.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 4. / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci MGS.docx 15.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 6. / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7. / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Техническа спецификация № 8. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikacia.pdf 15.1.2021 г.