е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-19 / 26.9.2017 г.

00384-2017-0012 "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА" ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Текущ ремонт на улици "Тимок", "Янтра", "Искър", "Арда", "Бачо Киро", " Росица" и "Тунджа" и отсечки от улици "Димитър Благоев", "Александър Стамболийски" и "Княз Дондуков" в гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №2 "Текущ ремонт на улици "Бенковски", "Никола Йонков Вапцаров", "Васил Априлов", "Панайот Хитов" и "Янко Забунов" и отсечка по улица "Искър", в с. Галиче", общ. Бяла Слатина; Обособена позиция №3 "Текущ ремонт на улици "Райко Даскалов", "Вълка Ташевска", "Христо Смирненски" и "Гоце Делчев" в с.Търнава, общ. Бяла Слатина"; Обособена позиция №4 "Текущ ремонт на улици в с.Попица, община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 13.11.2017 г.

Публикувано на: 13.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.12.2017 г.

Публикувано на: 06.12.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 14 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 15 / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.