е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-16 / 22.6.2018 г.

Пряко договаряне по реда на Гл. 25 от ЗОП с предмет: "Проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи - Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" участък между ул. "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере"".

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538343931
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Покана за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Покана за участие в процедура на пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana Dim.Debelqnov_cor.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciq Dimcho Deblqnov.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Debelqnov.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt a dogovor_Dim.Debelqnov.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №1 - EEДОП формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP_Dim.Debelqnov.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №3 - Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Cenovo_predlojenie_Dim.Debelqnov.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata_Dim.Debelqnov.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №4 -Декларация по чл.102 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_D-q.chl.102 ot ZOP_Dim.Debelqnov.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №5-Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5 chl.6, al.2 ZMSIP_Dim.Debelqnov.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №6 - ЕЕДОП формат espd-response.xml
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obr.6 - espd-request-Dim. debelqnov.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 23 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie debelqnov.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 35 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 35.pdf 16.1.2021 г.