е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-99 / 28.2.2019 г.

"Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие "БКРД", гр. Карнобат и община Карнобат 2019 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП в .pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП в .xml
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 22.1.2021 г.

Документация № 3. / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57,ал.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл.57.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 10. / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 11. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.