е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0004 / 25.9.2019 г.

"Зимно поддържане на общински пътища в община Угърчин и снегопочистване на уличната мрежа в община Угърчин за сезон 2019 - 2020 г." по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Зимно поддържане на общинските пътища в община Угърчин"Обособена позиция №2: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин - ул. "Васил Левски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Плевен"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Стойност: 108 836,40 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура ID№935208
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Стойност: 108 836,40 лв.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Стойност: 108 836,40 лв.
Коментар: Обявление за поръчка ID№935212
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване.rar 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Разяснение №1 от 11.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Съобщения по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1 от 16.10.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от 22.10.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол2.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Коментар: Решение №274/22.10.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_за определяне на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Обявление №944693
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 944693.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Договор №77-114 от 15.11.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Zimno_snegopochistvaneOP1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Договор №78-114 от 15.11.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Zimno_snegopochistvaneOP2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №77-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prikl. OP1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №78-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prikl. OP2.pdf 30.7.2021 г.