е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-38 / 23.7.2018 г.

Избор на изпълнител за осъществяване на финансов одит по проект "Обновени градски пространства в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u38.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_odit_ulitsi.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZu38.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Доклад за фактически констатации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_Dogovor_odit_ulitsi.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 3.8.2018 г.

Публикувано на: 03.08.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1 u38.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 225.pdf 19.5.2021 г.