е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-56 / 17.3.2020 г.

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН" Обособена позиция № 1 "Ремонт на общински пътища на територията на община Роман". Обособена позиция 2: "Ремонт на улици на територията на община Роман".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.pdf 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 2.pdf 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - ОР Мост на ул. Зелена бара в с. Струпец.xls 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) бразец 8.2.docx 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 3.pdf 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КСС.rar 27.5.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MU5_2020.pdf 27.5.2020 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 9 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 502 за изменение на срок.pdf 27.5.2020 г.