е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-56 / 17.3.2020 г.

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН" Обособена позиция № 1 "Ремонт на общински пътища на територията на община Роман". Обособена позиция 2: "Ремонт на улици на територията на община Роман".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 2.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - ОР Мост на ул. Зелена бара в с. Струпец.xls 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) бразец 8.2.docx 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 3.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КСС.rar 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MU5_2020.pdf 27.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 9 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 502 за изменение на срок.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 6.10.2020 г.

Публикувано на: 06.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 6.10.2020 г.

Публикувано на: 06.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 2.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 19 / 6.10.2020 г.

Публикувано на: 06.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.