е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-14 / 11.6.2020 г.

"Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен" по обособени позиции Обособена позиция № 1 "Изграждане на комбинирана спортна площадка на открито в ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дъбравино, УПИ - IV "за училище" кв. 32, с. Дъбравино, общ. Аврен" Обособена позиция № 2 "Изграждане на спортна площадка и съблекалня в УПИ I-209 за спортен терен в кв. 28 по плана на с. Бенковски, община Аврен - ВТОРИ ЕТАП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 3.7.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 3.7.2020 г.

Образци № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 3.7.2020 г.

Проекти № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект спортна площадка Бенковски.7z 3.7.2020 г.

Проекти № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект спортна площадка Дъбравино.7z 3.7.2020 г.

Обявление за поръчка № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 3.7.2020 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 3.7.2020 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 3.7.2020 г.

Решение за откриване № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 3.7.2020 г.

Решения за промяна и променената документация за участие № / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 3.7.2020 г.