е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-30 / 13.4.2016 г.

"Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната, и републиканската транспортна схема от квотата на Община Никопол по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-30 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ID 728345.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-30 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ID 728354.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-30 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация транспорт.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-30 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за отваряне на ценови оферти транспорт.jpg 24.1.2021 г.

Други документи № 12-30 / 22.6.2016 г.

Публикувано на: 22.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 21.06.2016.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 231 06.07.2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-30 / 9.8.2016 г.

Публикувано на: 09.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 216-09.08.2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-30 / 9.8.2016 г.

Публикувано на: 09.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 215-09.08.2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-30 / 9.8.2016 г.

Публикувано на: 09.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 217-09.08.2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-30 / 9.8.2016 г.

Публикувано на: 09.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 218-09.08.2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-30 / 9.8.2016 г.

Публикувано на: 09.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 219-09.08.2016.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-30 / 2.4.2020 г.

Публикувано на: 02.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-3002042020161424.pdf 24.1.2021 г.