е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-8 / 27.11.2019 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ "КОМСОМОЛЕЦ", "ЯСНА ПОЛЯНА", "ШЕЙНОВО" В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodezia_ulici_Br.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 organizacia na dvijenieto_ulici_Br.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 patna_ulici_Br.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ_ulici_Br.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodezia_ul_Noevci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 organizaciq na dvivenieto_ul_Noevci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 patna_ul_Noevci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ_ul_Noevci.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-203 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie za porychka.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ОП-8 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za otkrivane.pdf 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-475/1/ / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie 1.PDF 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-486/1/ / 9.12.2019 г.

Публикувано на: 09.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie 2.PDF 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-487/1/ / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razisnenie 3.PDF 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie 4.PDF 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-89 / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie ceni.pdf 17.3.2021 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП № / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол чл.181,ал.4.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 3 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-118 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение СМР улици.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) wyzlovena ulici.pdf 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № 58 / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor ulici.pdf 17.3.2021 г.