е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 17.4.2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: "Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638333536
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Tehnicheska_specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Утвърдена от Възложителя документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Dokumentaciq.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Metodika_za_ocenka.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_EEDOP.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Приложение към техническа спецификация - Прединвестиционно проучване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение към техническа спецификация.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 13 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществен а поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 13 от 17.04.2019.pdf 18.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за прекратяване.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.vuzl.poruchka.prekratqvane.pdf 18.1.2021 г.