е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-62 / 20.3.2020 г.

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИОбособена позиция №1- СМР в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр. Роман" Обособена позиция № 2 - ОР на общински сгради

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.rar 25.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000276.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 2.pdf 25.1.2021 г.