е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-61 / 24.4.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, в изпълнение на Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд-2016" на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 20.6.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.PDF 20.6.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 3 / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva udyljavane.pdf 20.6.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 4 / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva za udylvavane .pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 5 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 20.6.2021 г.