е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-5 / 13.9.2016 г.

Пазарни консултации за изпълнение на проект "Реконструкция и изграждане на водопроводи и съоръжения на територията на община Белослав на обекти: Подобект: "Реконструкция и рехабилитация на Водопроводна мрежа по ул."Енергетик", ул."Клокотница", ул."Стамболийски", ул."Светлина", ул."Добружа", ул."Безименна", ул."Крайбрежна", ул."Преслав"(юг), ул."Дебелец"(юг) с.Езерово община Белослав" и възстановяване на пътна настилка"; Подобект: "Изграждане на нов водопровод с. Разделна, част юг"; Подобект "Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. "Стара гара", с.Разделна, община Белослав".,

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Запитване за оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване за оферта_ВиК.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Оферта-образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_ВиК.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ_ВиК.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: КС- Езерово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Езерово за пазарни консултации.xlsx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: КС - Разделна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС Разделна за пазарни консултации.xlsx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: КС-Разделна -юг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС Разделна част Юг за пазарни консултации.xlsx 20.1.2021 г.