е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 9.7.2019 г.

Упражняване на авторски надзор на обект:Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 3 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 4 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 25.1.2021 г.