е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 59 / 6.3.2017 г.

„Организиране и провеждане на мероприятия“ в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 “Заедно сме по-добри“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти.pdf 18.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 5 / 6.6.2017 г.

Публикувано на: 06.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-14.pdf 18.5.2021 г.

№ 6 / 20.6.2017 г.

Публикувано на: 20.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.5.2021 г.