е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-42 / 7.9.2017 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП№1:"ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ЗА УПИ I-136, КВ. 12 ПО РП НА КВ. "МОМИН БРОД", ГР. ЛОМ И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО СГРАДА НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В ГЛАВЕН ОФИС ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ"; ОП№2:"ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА - МУЗЕЙ НА "ДИМИТЪР ГИНИН" И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В ЕКСПО ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВА "РЕТРО""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: решение за откриване на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie U42.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq Metodika.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: техническа спесификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_proektirane.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Виза за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Viza_OP_1.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Виза за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Viza_OP_2.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 11.9.2017 г.

Публикувано на: 11.09.2017 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 11.9.2017 г.

Публикувано на: 11.09.2017 г.
Коментар: Извадка от Регулационен план
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) izvadka_RP.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 1.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 3.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 14 / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 232.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 233.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 17 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka_U_42.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 18 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 19 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl.dogovor op2.pdf 26.1.2021 г.