е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-32 / 17.6.2019 г.

Обява с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Техн. спецификация ОП - 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП-1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Техн. спецификация ОП - 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП - 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор по ОП - 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор - Обособена позиция № 1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор по ОП - 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор - Обособена позиция № 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Инф. публ. обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф.публ.обява в АОП.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-109/17.06.2019 г. / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - Ремонт на покриви по две обособени позиции.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за оттегляне на обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobsht.otteglqne.pdf 25.1.2021 г.