е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-1 / 5.1.2018 г.

"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА" ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci nadzor 4 pozicii_NI_COM 29122017.doc 30.7.2021 г.

Обявление за ОП № Обявление № 42-01-4/1/ / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване № Решение №1 от 05.01.2018 г. / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_22.02.2018 g..pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 7 / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie7.pdf 30.7.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-68 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № РД 09-204 / 09.03.2018 ОП 1 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OП 1.rar 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № РД 09-227 / 23.03.2018 ОП 2 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП 2.rar 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № РД 09-228 / 23.03.2018 ОП 3 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП 3.rar 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № РД 09-229/ 23.03.2018 ОП 4 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП 4.rar 30.7.2021 г.