е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП10 / 19.8.2015 г.

"Инженеринг - проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи по три обособени позиции, за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Обявление № 2 / 19.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie-EE.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 19.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia-EE.rar 17.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 19.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie-EE.pdf 17.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie sanirane.pdf 17.1.2018 г.

Протокол № 5 / 19.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokoli sanirane.pdf 17.1.2018 г.

Решение за класиране № 6 / 19.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R - 11.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 7 / 23.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-98.pdf 17.1.2018 г.

Приложения към договор № 8 / 23.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenia D-98.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 9 / 27.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-99.pdf 17.1.2018 г.

Приложения към договор № 10 / 27.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prilojenia.pdf 17.1.2018 г.

Анекс № 12 / 27.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Aneks Stroiekspres.pdf 17.1.2018 г.

Анекс № 11 / 27.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Aneks MM.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 17.1.2018 г.

Гаранции № 14 / 4.12.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq garancii.pdf 17.1.2018 г.

Гаранции № 15 / 13.1.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 17.1.2018 г.

Информация за изпълнен договор № 18 / 11.7.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. izpylnen dogovor.pdf 17.1.2018 г.

Информация за изпълнен договор № 17 / 11.7.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq za izpylnen dogovor.pdf 17.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 20.9.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 17.1.2018 г.

Информация за изпълнен договор № / 27.9.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. изпълнен ата.pdf 17.1.2018 г.