е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-1 / 30.5.2017 г.

"Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци" по пет обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55, ляво в гр. Брусарци"; 2. Обособена позиция № 2 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м., ляво в с. Василовци"; 3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара"; 4. Обособена позиция № 4 - "Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 в с. Крива бара"; 5. Обособена позиция № 5 - "Ремонт на ул. "Георги Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 в гр. Брусарци";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 10 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: КС КРИВА БАРА ТРОТОАРИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS КрБр тротоари.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 11 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: ПРОЕКТ НА ДОДОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 12 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: ПРИЛОЖЕНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения за СОО-ремонт път и тротоари.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 3 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: УКАЗАНИЯ и ИЗИСКВАНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания и изисквания.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 4 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.специф. за реконструкция и рехаб. на част от пътна мрежа.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 5 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 6 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: КС БРУСАРЦИ ИЗКЪРПВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS Брусарци изкърпване.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 7 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: КС КРИВА БАРА ИЗКЪРПВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS КрБр изкърпване.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 8 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: КС ВАСИЛОВЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS Василовци.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 9 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: КС БРУСАРЦИ ТРОТОАРИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS Брусарци тротоари.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-1 / 1 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-1-Обява за реконструкция и рехаб. на част от пътна мрежа.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-2 / 2 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф.за обява-реконструкция и рехаб.-ел.подп.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-3 / 13 / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Коментар: ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-3-Отговор на запитване от заинт.кандидат за ремонт пътна мрежа.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО - 4 / 14 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-4- Отговор на Запитване за реконстр. и рехабилтация.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-СОО-1 / СОО-7 / 15 / 15.6.2017 г.

Публикувано на: 15.06.2017 г.
Коментар: ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-7-Информация за удължаване срока на обява за ремонт и рехаб..pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-1 / 16 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1 ОТ КОМИСИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от Комисия за Рек.и рехаб. част от улична мрежа.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 17 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР № 17 за ОП - 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 17- Строител Криводол-за ОП-1 .pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 18 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР № 18 за ОП - 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 18- Строител Криводол-за ОП-2.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 19 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР № 19 за ОП - 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 19- Строител Криводол-за ОП-3.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 20 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР № 20 за ОП - 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 20- Строител Криводол-за ОП-4.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 21 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР № 21 за ОП - 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 21- Строител Криводол-за ОП-5.pdf 5.1.2021 г.