е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-113 / 18.6.2019 г.

: "ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БКРД", ГР. КАРНОБАТ "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-requests.pdf 22.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2018.docx 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie po chl. 57, al. 3.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10. / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 11. / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Решение изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Решение втори класиран за изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 524.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 14. / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.