е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-6 / 25.2.2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3, т.2 отЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Обява АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА АОП.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 3 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФИРМАЦИЯ.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 4 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци 2019.docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от дейноста на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 11.4.2019 г.

Публикувано на: 11.04.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за възлагане на ОП.pdf 25.1.2021 г.