е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 23.3.2018 г.

"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 3 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Документация-Брусарци.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 4 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_ТОМ ІІ КНИГА ІІ -Техническа спецификация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_ОБРАЗЦИ-1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 7 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Методическо указание за еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методическо указания еЕЕДОП.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-15 / 1 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-15-Решение за ПС ремонт улици и тротоари.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-16 / 2 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Обявление за откриване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-16-Обявление за ПС ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 8 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от Комисия за ПС ремонт улици и тротоари-.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1 / ПС-23 / 9 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-23 - Съобщение ЦЕНОВИ-ремонти.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 12 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: ДОКЛАД от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД на комисия.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 10 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от работата на комисия.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 11 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от работата на комисия.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / ПС -26 / 13 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: ПС-26- Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-26 Решение за избор на изпълнител.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-1 / 13 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ЗОП-ПС-1-Строител Криводол ЕООД.pdf 5.1.2021 г.