е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-46 / 14.10.2019 г.

Пазарана консултация с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Техническо решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо решение с. Крайници.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_09029.pdf 26.1.2021 г.