е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-143 / 11.6.2020 г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ : "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН", ФИНАНСИРАН ОТ "ОПОС 2014-2020" ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG BG16M10P002-2.010 "РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.10.2020 г.
Файлове актуални към: 23.10.2020 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 23.10.2020 г.

Документация за участие № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 1.rar 23.10.2020 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 23.10.2020 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 2.rar 23.10.2020 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 3.rar 23.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 12.8.2020 г.

Публикувано на: 12.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 8 / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 9 / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протоокл.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 10 / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №2.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 11 / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №3.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 12 / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №4.pdf 23.10.2020 г.