е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-10 / 17.9.2018 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2018/2019 год.”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 51/19.09.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация; Образци на документи; Проект на договор; Оценка на офертите ;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Информация ID 9080949 от 19.09.2018г. за публикувана в профил на купувача обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация Обява.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 53/28.09.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 584/28.09.2018г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 458/04.10.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 7. / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-184/15.10.2018г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 26.1.2021 г.