е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО2 / 5.4.2017 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност "Дълбок дол" в землището на гр. Белослав, общ. Белослав",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Заповед № 1 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Заповед на кмета на общината - Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед - обява - СН Рекултивация.pdf 22.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти - Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СН - рекултивация.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Надзор Рекултивация последно.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор Рекулт._dtt rev.docx 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № 6 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 на Комисия, назначена със Заповед № 235/05.04.2017 на Кмета на Община Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 на комисия.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № 7 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: Протокол 2 на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 на комисия_04.05.2017.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № 8 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 3_12.05.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 на комисия_12.05.2017.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № 9 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 4_15.05.2017 г.(приключен на 16.05.2017)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 на комисия_15.05.2017(16.05.2017).pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 5 от Комисия № 10 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 5)29.05.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 5 на комисия_29.05.2017.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № 11 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Доклад от Председателя на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от Председател на комисия.pdf 22.1.2021 г.

Заповед № 12 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Заповед № 361_29.05.2017 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за определяне на изпълнител.pdf 22.1.2021 г.