е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-94 / 27.9.2016 г.

"Доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на пречиствателна станция за питейни води село Бабяк, община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 17.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 17.1.2021 г.

Заповед за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед.pdf 17.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП.pdf 17.1.2021 г.

Протокол № / 17.10.2016 г.

Публикувано на: 17.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ17102016154426.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 66.pdf 17.1.2021 г.

Плащане по договор № / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 66 1216.doc 17.1.2021 г.