е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 26.3.2018 г.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Кресна.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 4 Ред на провеждане Кресна енергия.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 1 Техническа спецификация.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 3 Проект на договор.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 16.1.2021 г.

Обявление по ЗОП № 122/26.03.2018 г. / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavel.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 122/26.03.2018 г. / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) re.pdf 16.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) izmen.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: промяна в документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 4 Ред на провеждане Кресна енергия.docx 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02052018103730.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 09052018102212.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: протокол 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение кл.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) енерджи (1).pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: цена и техническо предложение на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cena.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.8.2018 г.

Публикувано на: 03.08.2018 г.
Коментар: анекс към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) aneks.pdf 16.1.2021 г.