е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-2 / 7.2.2019 г.

00384-2019-0002 "Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.2.2019 г.

Публикувано на: 07.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Обединение Билд Роудс 2019.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 10 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 11 / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 26.1.2021 г.