е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-26 / 1.7.2019 г.

"Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект "ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЗАЛА "БАЛКАНИАДА" - ГР. ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie U26_.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie U26.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_U-26.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnichesko zadanie U26_.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_nadzor_zala.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_nadzor_zala.docx 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_U_26_SN_SPORTNA.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: протокол №2 от работата накомисията, като продължение на Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_U_26_SN_SPORTNA.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_otvarqne_Ceni.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 13 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 25.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 14 / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl vz por u26.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_U_26_213.pdf 2.12.2021 г.