е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 73 / 11.12.2017 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис техниката в Община Ивайловград и второстепенните разпоредители с общински бюджет", по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за нуждите на офис техниката Обособена позиция 3: Доставка на канцеларски материали за артикули включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Документация за участие № 2 / 12.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia Kancelarski materiali 2017-три обособени позиции.doc 17.1.2018 г.

Публична покана № 3 / 12.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 12.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 17.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 4 / 12.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 17.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 15.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-894 от 14,12,2017.pdf 17.1.2018 г.