е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-3 / 6.7.2016 г.

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект на обект: "Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат в УПИ II, кв.22 по УРП на гр. Карнобат" и упражняване на авторски надзор по време на строителството" във връзка с кандидатстване на община Карнобат с проектно предложение по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение № 1. Решение / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kotelno-fasadi.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokriv.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razrezi.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) salon.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 14. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) salon-fasadi.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 15. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) spom.sgrada.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 16. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suteren.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. Обявление / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 3. Арх. заснемане / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) fasadi_uchilishte.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 4. Арх. заснемане / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razrezi.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 5. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1-etaj.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 6. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2-etaj.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3-etaj.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Fasadi_uchilishte.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 9. Чертежи / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kotelno.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 17. Технически паспорт / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheski_pasport.rar 7.5.2021 г.

Други документи № 18. Енергийни обследвания / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Energiini_obsledvaniya.rar 7.5.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 19. Документация / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 7.5.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 20.Образци / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 7.5.2021 г.

Проект на договор № 21.Проект на договор / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.doc 7.5.2021 г.

Протокол № 22.Протокол 1 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 n.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 23.Протокол 2 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 n.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 24.Съобщение за отваряне на ценови предложения / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovi predlojenia.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 25.Протокол 3 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 10.09.16.pdf 7.5.2021 г.

Решение № 26.Решение за определяне на изпълнител / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 10.09.16.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 27.Договор / 10.10.2016 г.

Публикувано на: 10.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 7.5.2021 г.