е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-15 / 24.11.2017 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЛОМ ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПГ "НАЙДЕН ГЕРОВ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: СОУ "Д.МАРИНОВ" (МАЛКА СГРАДА); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: I ОУ "Н. ПЪРВАНОВ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ЦДГ 7 "КАЛИНКА" В Т.Ч. ДЕТСКА ЯСЛА 1; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: II ОУ "К. ФОТИНОВ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: III СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.11.2017 г.

Публикувано на: 27.11.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.11.2017 г.

Публикувано на: 27.11.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_injenering_lom_OPRR.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_ Injenering_Lom_OPRR_Bonshev.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП ЦДГ 7 Калинка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 CDG7_Kalinka.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП 1ОУ Никола Първанов
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 I_OU_NParvanov.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП 2 ОУ Константин Фотинов
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 IIOU_KFotinov.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП 3 ОУ Отец Паисий
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 IIIOU_OPaisii.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП СОУЧЕМИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SOU_DMarinov.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: ЕО и ТП ПГ Найден Геров
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PG_NGerov.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 08_12_2017.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 15 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq-3.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 16 / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 18 12 17g..pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 17 / 19.12.2017 г.

Публикувано на: 19.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq 19.12.17.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 18 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Коментар: Разяснение 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 6.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 19 / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Коментар: Разяснения 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 7.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 20 / 2.1.2018 г.

Публикувано на: 02.01.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 21 / 2.1.2018 г.

Публикувано на: 02.01.2018 г.
Коментар: Съобщение за спиране на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 22 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 23 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 24 / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) s15 ceni.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 25 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 26 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 27 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 28 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Решение 23
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE 23.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 29 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za vuzlojena por.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 30 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1 № 134
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 134.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 31 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Договор за ОП2 № 139
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 139.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 32 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Договор за ОП3 № 142
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 142.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 33 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Договор за ОП5 № 137
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 137.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 34 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Договор за ОП6 № 143
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 143.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 35 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_15_2017_PREKR_OP_4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 35 / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dog_OP_2S_15.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 36 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка прекратена ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_S_15_prektatqvane_OP_4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 36 / 10.11.2020 г.

Публикувано на: 10.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_S_15_OP_6.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 37 / 10.11.2020 г.

Публикувано на: 10.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_3_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 38 / 10.11.2020 г.

Публикувано на: 10.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_OP_5_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 39 / 8.1.2021 г.

Публикувано на: 08.01.2021 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_izmenenie.pdf 24.1.2021 г.