е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 09-ПС-2017 / 29.11.2017 г.

"Рехабилитация на местни общински пътища с идентификатор: ПИ 61741.19.17 и ПИ 61741.22.3 от км +0.000 до км. +1.600, в землището на с.Разделна, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Решение -30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_за_откриване(1).pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Обявление -30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(2).pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Документация- 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация местен път Разделна.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП-Път- Разделна.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към ценова оферта - КСС - Местен път - Разделна_blanc.xlsx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация-30.11.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ_dtt rev.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Договор -проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор_dtt rev_29.11.2017.doc 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Проекти на обекта-30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД.rar 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Проекти -част пътна- 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ ПЪТНА.rar 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Отговор на запитване 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13122017_0021.pdf 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Допълнителни чертежи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKMBT_C35117121215280.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Ведомост-6 ,22 и 27
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6-22-27.xls 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.12.2017 г.

Публикувано на: 21.12.2017 г.
Коментар: Отговор на запитване 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) процедура.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.12.2017 г.

Публикувано на: 21.12.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 вобд разделна.rar 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/08.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_местни_общински_пътища.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения /01.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01022018_0012.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2_17.01.29.01 2018.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_3(2).pdf 22.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_(1).pdf 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_3_за_сайта.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Договор № 77
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) odesos.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Приложения към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово_предложение_одесосстрой(1).pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Техническо предложение към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо_предложение_одесосстрой.pdf 22.1.2021 г.