е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-9 / 13.9.2016 г.

"Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: Многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, ж.к. "Зорница" бл. 4-3, вх. В, рег. № РД-02-30-228/28.05.2015 г. на Споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност по проект BG 161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsija_S9.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_spesifikatsija.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: инвестиционен работен проект, енергийно обследване, тех. паспорт и доклад за съответствие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 invest proekt.zip 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 8.11.2016 г.

Публикувано на: 08.11.2016 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП съобщение за оповестяване на ценовите параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.jpeg 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Решение за определен изпълнител 48
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_48.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Коментар: Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_84.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 30.7.2021 г.