е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 18.3.2015 г.

Обществена поръчка Реконструкция на съществуващи азбестоциментови водопроводи в жк. Дупница и по части от улици: Пазарна; Родопи; Екзарх Йосив; Генерал Кирчев - гр. Дупница, в обхвата на проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232363334
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване № ОП-8 / 18.3.2015 г.

Публикувано на: 18.03.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка ОП-8/18.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) azbest.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Доклад за проведено договаряне на комисия назначена със Заповед 482/26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.PDF 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Протокол на комисия назначена със заповед 482/26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.PDF 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-8-(1) / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.PDF 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dog_vodoprovod.rar 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-101 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infvodoprovod.pdf 22.1.2021 г.