е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-7 / 24.6.2019 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ "ЗДРАВЕ" И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: хляб и тестени изделия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: мляко ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Всички останали хранителни продукти

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Документация за участие № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни.doc 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokuhr.pdf 26.8.2019 г.

Решение за откриване на процедура № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshhr.pdf 26.8.2019 г.

Обявление по ЗОП № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) hraniob.pdf 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.docx 26.8.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 храни.pdf 26.8.2019 г.