е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-7 / 24.6.2019 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ "ЗДРАВЕ" И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: хляб и тестени изделия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: мляко ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Всички останали хранителни продукти

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokuhr.pdf 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshhr.pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) hraniob.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни.doc 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 храни.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ храни.doc 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.9.2019 г.

Публикувано на: 06.09.2019 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 храни.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13092019090359.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 hrani.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) дейли.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgA489.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgACB7.pdf 28.11.2021 г.