е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 06-ОП-2018 / 14.5.2018 г.

"Доставка на оборудване/техника и обзавеждане по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на оборудване/техника по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" Обособена позиция 2: "Доставка на обзавеждане по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation SU-tex..docx 18.1.2021 г.

Обявление № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-pro.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Количествени сметки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка -2.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спецификация.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (4).zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка_dtt rev.docx 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor do uhastnici 2.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor na zapitvane 1.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Разяснение по процедурата № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otogovor na zapitwvane 3.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Коментар: Разяснение по процедурата № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otogovor na zapitwvane 4.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_доставка_на_техника_су.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения/16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suolbshtenie_otvarqne.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от 02.08.2018 (прикл. на 15.08.2018 г. )
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2_02_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от 21.08.2018 г. (прикл. на 27.08.2018 г. )
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3_21_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_28_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Решение на Възложителя за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_25.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Коментар: Договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_107_dostavka_1_SU.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Коментар: Договор по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_108_dostavka_2_SU.pdf 18.1.2021 г.