е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 24.7.2019 г.

Консултантски услуги свързани с управлението и отчитането на проекта за обект: Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка (2).pdf 21.1.2021 г.