е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-11 / 21.3.2019 г.

Пазарана консултация: "ИНЖЕНЕРИНГ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Образец-Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. В.Левски
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 В. Левски ОП 4.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. Жива вода
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Жива вода ОП 1.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. Метоха
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Метоха ОП 5.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. Николаевска
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Николаевска ОП 2.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. Седма рилска
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Седма Рилска ОП 3.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. А.Батенберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 А. Батенберг ПО 6.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ул. Бабуна Планина
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация инж.Бабуна планина.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Становище във връзка с чл. 44 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 18.1.2021 г.