е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-94 / 14.9.2018 г.

Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 /"The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage" - Project Code 15.2.1.104/ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA" 2014-2020 г. с регистрационен номер 32881/14.03.2017 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-94 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_001.pdf 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-94 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Обява чл. 20, ал. 3- публичност.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-94 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Образци № 12-94 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-94 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П Р О Т О К О Л 1 пв.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол- публ..pdf 28.11.2021 г.