е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-30 / 9.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява №13/09.10.2018г. "Доставка на 1 /един/ брой употребяван /втора употреба/ специализиран автомобил автовишка за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Удължаване срок за оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за удължаване на срок.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за утвърждаване на протоколи.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 15.1.2021 г.